Metoda dostawy/odbioru zamówienia

  • Odbiór osobisty, zamówienie czeka na odbiór w naszej siedzibie przy ulicy Partynickiej 47 we Wrocławiu. Odbiór osobisty jest bezpłatny.
  • Kurier DPD jest naszym głównym dostawcą. Koszt przesyłki 14 zł.

Ważne przy odbiorze zamówienia

  • Przy odbiorze przesyłki z zamówionym planerem, sugerujemy, abyście sprawdzili przesyłkę, a przynajmniej jej zewnętrzny stan.
  • Przypominamy, że zgodnie z art. 791 kodeksu cywilnego wskutek zapłaty należności przewoźnika i przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko przewoźnikowi wynikające z umowy przewozu (w tym dotyczące odpowiedzialności za uszkodzenia). Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych uszkodzeń przesyłki, jeżeli odbiorca w ciągu tygodnia od chwili przyjęcia przesyłki zawiadomił o nich przewoźnika.
  • W związku z powyższymi zapisami w ust.7 sugerujemy, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego opakowania przesyłki lub innego, widocznego z zewnątrz uszkodzenia zażądać od przewoźnika spisania protokołu wskazującego na uszkodzenia. Sugerujemy także, aby każdorazowo sprawdzić zawartość przesyłki i w przypadku stwierdzenia:
  • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia, spisać odpowiedni protokół.