Wymiana zamówienia:

Istnieje możliwość wymiany zakupionego planera na inny dostępny w sklepie pod warunkiem, że nie jest to planer personalizowany. Kupujący jest zobowiązany poinformować nas o chęci wymiany pisząc do nas maila na adres info@tadaplanner.com Wymiana nastąpi po otrzymaniu przez nas niewłaściwie zamówionego planera, na którym nie ma śladów użytkowania. Skontaktujemy się wówczas z Kupującym w celu ustalenia szczegółów wymiany, przy czym kosztem przesyłki  zostanie obciążony zamawiający.

Zwroty:

W przypadku chęci zwrotu zakupionego planera, Klient ma obowiązek w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przesyłki, poinformować nas pisemnie o chęci zwrotu, pisząc na adres mailowy: info@tadaplanner.com  Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny. Kupujący jest zobowiązany wypełnić formularz zwrotu załączyć dowód sprzedaży i odesłać planer wraz z dokumentami na adres sklepu : Ta Da Planner ul. Partynicka 47, 53-031 Wrocław. Zwrot nastąpi po otrzymaniu przez nas niewłaściwie zamówionego planera, na którym nie ma śladów użytkowania. Po weryfikacji stanu zwracanego planera i powiadomienia Kupującego o tym fakcie maksymalnie do 14 dni dokonamy zwrotu kwoty zakupu na wskazany nr rachunku podany w formularzy zwrotu.